Hotline: 024 399 11088

Từ 8:00 - 22:00 các ngày trong tuần

Khách hàng có được xem trước mẫu hoa Decor tại cửa hàng và dịch vụ điện hoa không?

Khách hàng có thể xem mẫu hoa trên website hoặc gửi mẫu, đưa thông tin về chi phí, đối tượng nhận hoa để Điện hoa Việt Pháp tư vấn.
Về dịch vụ điện hoa, thời điểm này vẫn dùng uy tín cửa hàng chọn tại các tỉnh. Họ đều là những hàng hoa đẹp và có tư duy kinh doanh tín nhiệm là chính.

Xem thêm