Hotline: 024 399 11088

Từ 8:00 - 22:00 các ngày trong tuần

Thêm củ cải bằng cách nhét rau xanh vào bình hoặc đặt nhẹ vào giữa hạt đậu ngọt và cây mao lương.

Thêm củ cải bằng cách nhét rau xanh vào bình hoặc đặt nhẹ vào giữa hạt đậu ngọt và cây mao lương.

Thêm củ cải bằng cách nhét rau xanh vào bình hoặc đặt nhẹ vào giữa hạt đậu ngọt và cây mao lương.

Xem thêm