Hotline: 024 399 11088

Từ 8:00 - 22:00 các ngày trong tuần

Bảng phí điện hoa trong nước

Trong trung tâm TP Hà Nội: 50.000 đ
– Tới thành phố, thị xã, trung tâm của các tỉnh/ thành phố trên toàn quốc và trung tâm các thị trấn thuộc Hà nội:60.000 đ.
– Tới các điểm cách xa thành phố, thị xã, trung tâm các tỉnh /thành phố và các địa điểm cách xa trung tâm các thị trấn thuộc Hà nội:
• Trong vòng 30km: Giá tính theo google map khoảng cách thực x 5.000 đ/ 1km
• Ngoài 30km: Hai bên thỏa thuận chi phí vận chuyển cho từng cho từng trường hợp cụ thể.
(khoảng cách được tính xuất phát từ trung tâm các thành phố, thị xã các tỉnh/ TP trên toàn quốc và trung tâm các thị trấn thuộc Hà nội).
Giao hoa đến cho người đặt hàng thì Điện hoa Việt Pháp sẽ miễn phí giao hàng